Split segl

​En spaltet forsegling består af dele, der er opdelt i to ens halvdele, og som er fastgjort som en enhed på plombens skakt.Den største fordel ved opdelte sældesign er, at det giver dig mulighed for at installere forseglingen uden demontering af pumpen (eller udstyret) 8212en enorm tidssparer!Kastertons opdelte s æler giver praktisk talt utæthed.Dette fører til forbedret sikkerhed og overholdelse af miljøet og næsten eliminerer ærmet slid og skyllevand, blandt mange fordele.Egersale er verdens førende inden for design af opdelte sæler.Vi kan forsikre dig om, at sikker udstyr med ikke-lækage operation.