Papir- og papirmindustrien

Vores tætningsmiddel mindsker nedturen, øger effektiviteten, bevarer ressourcerne og forbedrer sikkerheden i et bredt udvalg af papirmasse- og papiransøgningsprocedurer.Vi leverer innovative forseglingsteknologier og -løsninger til alle faser af papirmasse- og papirforarbejdning, herunder fordøjelsessystemer, blegemidler, raffinaderier, ruller med høj hastighed og mere.Fra tætning af flanger med vand, pulp og væske til lukning af dynamiske skakopsamlinger på pumper og agitatorer til sikring mod kontaminanter og forebyggelse af emissioner, hvad mere vores tætningsmiddel er beregnet til at give langsigtede, pålidelige præstationer og fjerne tab af procesvæsker med et endemål om at sikre et sikkert og produktivtarbejdspladsen.