Udvinding af kul

Mineindustrien er en af de farligste arbejdspladser blandt alle betingelserne.Mineudstyr er instrumenter, der normalt anvendes til udvinding af mineraler fra jorden enten over eller under jorden.I dag s ætter mineindustrien pris på fordelene ved talrige former for mineudstyr, der ikke anvendes til minedrift.Moderne dagmineudstyr drives hovedsagelig af elektricitet og hydraulisk energi.Dette gælder således specifikt pumper og pumpesystemer i alle konfigurationer for alle aspekter af dræning og behandling af vand.Beslutningen om og anvendelsen af den korrekte pumpe er meget vigtig for at øge produktiviteten.