Elastomeriske Bellow Seals

Udnyttelsen af en elastisk bælg som en ekstra forsegling til akslen har nogle få fordele ved konstruktionen af en mekanisk forsegling.På denne måde fungerer bælgen som en kompleks central del, som også udfører andre virksomheder end dens lukkefunktion.En af disse opgaver er transmissionen af friktionsmomentet fra den glidende overflade til akslen samt fastholdelse og forsegling af plomberingen.En masse mængder i produktionen giver lave produktionsomkostninger til en høj teknisk kvalitet.Desuden kompenserer automatisk justering for unormal skakspil og afstrømning, essentiel ringslid og udstyrstolerancer.Aksel- og radial akselbevægelse kompenseres for med ensartet fjedertryk.