Kemisk industri

Den kemiske industri omfatter en lang række forskellige procedurer, materialer og anlæg.Denne store mangfoldighed kræver uafhængige, skræddersyede forseglingsløsninger.I følsomme kemiske processer, f.eks. i reaktorer, generatorer og omrører, er det vigtigt, at intet skadeligt kan undslippe fra anlægget.Ved processer, der involverer fine og specielle kemikalier, temperaturer op til +300°C, den kan skubbe forseglinger af elastomerer og plast til deres grænser.Sælerne udsættes desuden for ekstreme temperaturudsving under dampkrakning.På samme måde skal tætningsmaterialerne modstå særligt aggressive, undertiden endog giftige kemikalier og et højt tryk.Sæderne skal sikre, at de kemiske processer overholder emissionsværdierne.På grund af disse ekstreme driftsbetingelser er robuste og kemisk resistente materialer vigtige for den kemiske industri.